Moien!

Merci, datt Däer de Wee fonnt hutt op de Site vun der

Harmonie Municipale Péiténg

méi wéi eng Musék!

Endlech! Am Respekt vun de sanitäre Bestëmmungen däerfen mäer nees prouwen!

Kalenner vun eise Prouwen:

Freiden, de 7. Mee

  • 17:30 Auer: Clique
  • 18:30 Auer: Harmonie des Jeunes (Blech)
  • 19:45 Auer: HMP (Grupp B)

Freiden, de 14. Mee

  • 17:30 Auer: Clique
  • 18:30 Auer: Harmonie des Jeunes (Holz)
  • 19:45 Auer: HMP (Grupp A)

Freiden, den 21. Mee

  • 17:30 Auer: Clique
  • 18:30 Auer: Harmonie des Jeunes (Blech)
  • 19:45 Auer: HMP (Grupp B)

 

De Galaconcert vum 22. Dezember 2017
Photo: Sandra Weis