Kontakt

Däer wëllt en Instrument léinen? … oder eng Kéier an eng Prouf laanschtkommen? Fir mat äis Kontakt opzehuelen ass et am einfachsten, Däer schéckt eis eng Email op hmp@pt.lu

eis Prouwen

Eis Prouwe si freides:

  • vun 18:30 bis 19:30 Auer fir déi Jonk (Harmonie des Jeunes)
  • vun 19:30 bis 21:00 Auer fir déi „grouss Musék“

eise Prouwesall

Eis Prouwesall ass zu Péiténg um Ufank vun der rue de la Chiers (um Eck vun der Place de la Libération), iwwert der „Maison des Jeunes“